Opće informacije

Opće informacije

Naziv obrta: MOJO, obrt za proizvodnju, prodaju kozmetičkih preparata i edukaciju

Vlasnik: Matea Roksadnić

Adresa: Martina Kontuša 39, 51000 Rijeka

OIB:18411664348

E-mail: info@mojocare.hr